Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR

1.1. İşbu sözleşme, aşağıda detay bilgileri bulunan ALICI’nın, SATICI tarafından işletilmekte olan www.kitchendiaries.com.tr online satış sitesi bundan sonra “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır. İnternet Sitesi üzerinden yapmış olduğu ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin alıcının teslimat adresine gönderimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini tespit eder.

1.2. ALICI, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. İnternet Sitesi’nin ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

1.3. SATICI BİLGİLERİ

Unvanı: PELİN UYAR HAŞHAŞ (VKN: 8980166676)
Telefon: 0 532 628 33 19
Adresi: Çağrışan Mah. Eski Mudanya Cad. No: 22 İç Kapı No: 1 Mudanya/ Bursa
Eposta : hello@kitchendiaries.com.tr
İnternet sitesi : www.kitchendiaries.com.tr/

1.4. ALICI BİLGİLERİ (sipariş tamamlanırken doldurulacak)

Teslim Edilecek Kişi : 
Teslimat Adresi : 
Telefon : 
Faks :
Eposta/Kullanıcı Adı : 

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN TARİHİ ve YÜRÜRLÜK

2.1. İşbu sözleşme ALICI’nın İnternet Sitesi üzerinde siparişinin tamamlandığı tarihte taraflarca anlaşma gerçekleştirilmiş ve sözleşmenin bir kopyası ALICI e-posta adresine gönderilmiştir. ALICI bu şartlarda, tüm koşulları kabul etmiş sayılır ve sözleşme aynı tarihte kendiliğinden yürürlüğe girer.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER

3.1. ALICI tarafından siparişi gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri ödeme öncesi belirtilmektedir. Ödeme öncesi tabloda belirtilen ürünlerin tümü bundan sonra ÜRÜN ya da HİZMET olarak tanımlanmaktadır.

 

MADDE 4 – ÜRÜN ve HİZMETLERİN TESLİMATI

4.1. ALICI’nın İnternet Sitesi üzerinden satın aldığı menü ve/veya tarifler HİZMET kategorisindedir. HİZMET kategorisinde olan ürünler, ALICI’nın ödemeyi gerçekleştirdiği anda otomatik olarak SATICI tarafından ALICI’ya teslim edilmektedir. İşbu teslim, ödeme tamamlandıktan sonra ALICI’nın yönlendirileceği bir sayfa üzerinden olabileceği gibi, ALICI tarafından SATICI’ya bildirilmiş olan e-posta kanalıyla veya cep telefonuna SMS gönderilerek de gerçekleştirilebilir.

4.2. İnternet Sitesi üzerinden satışı gerçekleştirilen hazır gıda ürünleri ÜRÜN olarak anılmaktadır. ALICI’nın İnternet Sitesi üzerinde belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak en geç 7 gün içinde teslim edilir, zorunluluk arz eden hallerde bu süre uzayabilir.

4.3. ÜRÜN, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4. ALICI, ÜRÜN’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ÜRÜN’de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ÜRÜN’ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

4.5. ÜRÜN fiyatlarına nakliye ve gümrük masrafları dahil değildir. Tüm nakliye ve gümrük masrafları ALICI’ya aittir.

MADDE 5 – ÖDEME ŞEKLİ

5.1. ALICI, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart vb. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkânları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşça sağlanmış taksitli ödeme imkânıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları(taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dâhil) mevcut ve saklıdır. ALICI’nın temerrüdü durumunda aylık % 5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir.  

MADDE 6  – GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, İNTERNET Sitesi’nde gösterilen HİZMET  ve ÜRÜN’lerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

6.2. ALICI, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle; mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından Tüketici ‘ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, HİZMET ve ÜRÜN’lerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

6.3. SATICI, sözleşme konusu ÜRÜN’ün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur. Satın alınan HİZMET ise, aynı şekilde siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak gönderilecektir.

6.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ÜRÜN ya da HİZMET tedarik edebilir.

6.5. SATICI, sipariş konusu ÜRÜN veya HİZMET’in yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICIı’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ÜRÜN ya da HİZMET tedarik edebilir.

6.6. Sözleşme konusu ÜRÜN veya HİZMET teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI ‘ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ÜRÜN veya HİZMET bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.7. ÜRÜN veya HİZMET teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ÜRÜN ya da HİZMET bedelini SATICI ‘ya ödememesi halinde, SATICI’nın ÜRÜN ya da HİZMET bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi­ kanuni hakları saklıdır.

6.8. ÜRÜN’ün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 7 günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 7 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ÜRÜN sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.9. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde ALICI kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını ALICI’ya iade eder.  

6.10. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ÜRÜN ya da HİZMET’in ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, veya kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. Bu süreçte sipariş askıya askıya alınmış sayılır ve gerekli belgelerin temin edilmemesi halinde sipariş iptal edilebilir.

MADDE 7 – CAYMA HAKKI

7.1.  Mesafeli Satış Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesi uyarınca; tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler, çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde tüketicinin cayma hakkını kullanamayacağı düzenlenmiş olup İnternet Sitesi üzerinden siparişi verilen ÜRÜNLER için ALICI’nın cayma hakkı ya da iade hakkı bulunmamaktadır.

7.2.  HİZMET satışında ise, Mesafeli Satış Yönetmeliği’nin 15/1-ğ bendi uyarınca, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı kapsamında bulunmadığından, İnternet Sitesi üzerinden satın alınan HİZMET’ler için alıcının cayma hakkı mevcut değildir.

MADDE 8 – DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ YARGI MERCİ

9.1. Bu Sözleşme ‘den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) kesin delil oluşturur; Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığınca her yıl güncellenerek ilan edilen parasal değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

9.2. ALICI bu sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

[SATICI] PELİN UYAR HAŞHAŞ (VKN: 8980166676)

[ALICI]  XXXXXX

Yeniliklerden haberdar olun!

Size özel haberler için e-posta adresinizi bırakın.

To Top